INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s'informa que el titular del lloc web http: //www.artser .es / és / és:

ART-SER, S.L., amb CIF B-59950147 i domicili social al C / FONTSANTA, 4 SANT (08970) SANT FELIU DE LLOBREGAT, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 21659, foli 33, full Bb26033 i inscripció 1ª. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: comercial@artser.es.

OBJECTE

La present pàgina web http://www.artser.es/es/, propietat d'ART-SER, S.L. ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d'aquesta pàgina web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa.

Es recomana a l'usuari que llegeixi atenta i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a http://www.artser.es/es/ o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l'avís legal a el moment de l'accés sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, quedant ART-SER, S.L. facultada per denegar o retirar l'accés i ús de la web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web.

Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

--La ​​veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per ART-SER, S.L. per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

--El ús de la informació, serveis i dades ofertes per ART-SER, S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a no fer ús de la mateixa per a fins o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats al nostre web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat al nostre lloc web per ART-SER, SL, els seus agents, directius, filials i / o empleats.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ART-SER, S.L. no es fa responsable de l'contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ART-SER, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ART-SER, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

ART-SER, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ART-SER, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'ART-SER, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ART-SER, SL

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'ART-SER, S.L. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d'ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l'usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials d'ART-SER, S.L. com vincles sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l'usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que ART-SER, S.L. només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.

L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'ART-SER, S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ART-SER, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

El producte s'ha afegit a la llista de desitjos
Producte afegit per comparar.

La informació que s'emmagatzema a les cookies és utilitzada exclusivament per nosaltres.

A excepció de Google analytics, que és usada i gestionada per google i per nosaltres amb fins estadístiques.